ALV op 24 mei

Op woensdag 24 mei is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van STG Hoorn om 19.30 in het clubgebouw van HRTC op de wielerbaan. Er is een volle agenda, met diverse stukken die in stemming gebracht zullen gaan worden. Alle leden hebben inspraak over de nieuwe statuten en wijzigingen aan bestaande reglementen om het mogelijk te maken dat de Hoornse Schoonrijdgroep voor komend seizoen aansluit bij STG Hoorn. Verder ligt er een nieuw vrijwilligersbeleid en het voorstel om het zomerlidmaatschap automatisch te laten doorlopen, net als het gewone lidmaatschap. Alle reden dus om naar de ALV te komen en je stem te laten horen! De agenda en stukken zijn per mail naar alle leden gestuurd en ook als bijlage te vinden bij dit nieuwsbericht.

Vragen en opmerkingen over de stukken kunnen worden gestuurd Sandy Knap (secretariaat@stghoorn.nl) of Sjors Leek (voorzitter@stghoorn.nl). 

Downloads:

Nieuws Overzicht