Van het bestuur

Interim-bestuur Baanvereniging Hoorn

 

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat er de nodige problemen bestonden binnen de Baanvereniging Hoorn, de overkoepelende vereniging voor alle ijsclubs en STG’s die schaatsen in Hoorn. Het oude bestuur stapte collectief op zonder dat de opvolging verzekerd was. Na de nodige overleggen en vergaderingen is er nu een (tijdelijke) oplossing gevonden. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Arjen Hulshof (IJsclub Hoorn), vicevoorzitter Rennie Verloop (STG Purmerend), de huidige penningmeester Joost Dekker en secretaris Piet Rijper. Jos Besseling treedt af, maar blijft nog een jaar betrokken om de abonnementenstructuur te bewaken. Het nieuwe bestuur heeft als belangrijkste taak om de ijshuur te regelen met Optisport en de abonnementen uit te geven voor komend seizoen.

 

Naast het nieuwe bestuur is een werkgroep ingericht met als taak om een visiedocument op te stellen voor de BVH. Er wordt een organigram ontwikkeld om zowel de structuur binnen de BVH als de communicatielijnen duidelijker te krijgen. Ook een meerjarenbegroting opstellen maakt onderdeel uit van de plannen. Namens STG Hoorn zit onze voorzitter Serge van Toorenburg in deze werkgroep.

Nieuwsbrief De Braam Overzicht