Extra bestuursvergadering maandag 16 december

Hein bij de prijsuitreiking

Hein laat bij STG Hoorn een heel groot gat achter. Als wedstrijdsecretaris en scheidsrechter was Hein de aangewezen persoon om voor onze vereniging de wedstrijden te organiseren. Niemand binnen de vereniging heeft de kennis en ervaring van Hein om deze taak van hem over te nemen. Voor de komende wedstrijden zullen oplossingen gevonden moeten worden met de andere STG’s en de baanvereniging.

Bij de extra bestuursvergadering op maandag 16 december zal het bestuur van STG Hoorn bijeenkomen op de ijsbaan om naast het verwerken van dit verlies ook alle taken te inventariseren en een overzicht te maken om de wedstrijden de komende tijd door te kunnen laten gaan. Leden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en te helpen. Reacties kunnen persoonlijk gestuurd worden naar de bestuursleden of per mail naar bestuur@stghoorn.nl.

Nieuwsbrief De Braam Overzicht