Van het bestuur

Het nieuwe jaar is bij het bestuur wat rommelig begonnen. Na het zeer onverwachte bericht dat ons erelid Hein Peereboom eind december is te komen overlijden, hebben we het heel druk gehad met het regelen van een goede overdracht en het oplossen van allerlei acute problemen. Voor de rest van dit seizoen gaan we het met de hulp van allerlei vrijwilligers (ook van andere verenigingen!) redden, maar dit kunnen we natuurlijk niet van iedereen blijven vragen. Daarom zoeken we vrijwilligers voor de volgende functies:

  • Wedstrijdsecretaris: dit was de belangrijkste functie die Hein vervulde. Hij zorgde voor het aanmaken van de wedstrijden en dat de inschrijving soepel verliep. Op de dag van de wedstrijd zorgde hij voor de startlijsten.
  • Scheidsrechter: Hein was ook nog eens de scheidsrechter bij alle wedstrijden van STG Hoorn. Op dit moment zijn we afhankelijk van andere verenigingen en scheidsrechters om de wedstrijden van STG Hoorn te kunnen organiseren.
  • Vrijwilligerscoördinator: de wedstrijden die we als STG Hoorn organiseren moeten natuurlijk een goede jurybezetting hebben. De vrijwilligerscoördinator regelt dit. 
  • Daarnaast zoeken we ook nog steeds een secretaris en penningmeester. De huidige posities komen bij de ALV vrij.  

 

Een heel gezond en sportief 2020 gewenst!

Bestuur STG Hoorn

Nieuwsbrief De Braam Overzicht