Hulp gevraagd

Bij STG Hoorn zijn we ontzettend blij met onze vrijwilligers. Om het voor iedereen behapbaar te houden, zoeken we extra hulp. Schrijf je hier in voor de jurytaken. Verder zoeken we hulp bij de pr-commissie (ontwerp & design, social media), hulp in het bestuur en een mannelijke vertrouwenspersoon. Lijkt een van deze taken je leuk om te doen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of mail naar bestuur@stghoorn.nl.

We zoeken nog hulp voor de volgende taken: 

  • Commissieleden PR/communicatie: meehelpen aan een of meerdere van de volgende dingen: website, nieuwsbrief en promotionele uitingen. Deze taak kan door meerdere mensen worden uitgevoerd, van wie het liefst 1 iemand ook in het bestuur stapt.
  • Bestuurslid vrijwilligers: meehelpen aan de vrijwilligersbezetting van de club. Je doet ondersteunende werkzaamheden aan wedstrijdsecretariaat in de winter en hebt verder eens in de ca. zes weken een bestuursvergadering.
  • Vertrouwenscontactpersoon (man): om een goed sportklimaat te garanderen, willen we naast Yvonne Kuin ook een man als VCP. De VCP'en zijn een aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en trainers die zich op enig moment ongemakkelijk voelen binnen de vereniging.
Nieuws Overzicht