Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar

We zoeken nog naar versterking van het bestuur! Het is nodig om het bestuur aan te vullen tot zeven personen. Dan kunnen alle taken goed worden uitgevoerd en kan de toekomst van de vereniging worden gewaarborgd. We hebben gemiddeld eens in de zes weken een vergadering. Meer info in dit nieuwsbericht of via: bestuur@stghoorn.nl

  • Secretaris: afhandelen van mail en post, aanspreekpunt voor ledenadministratie, abonnementen en proeftrainingen, voorbereiden vergaderingen en bijeenkomsten. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.
  • Voorzitter: vertegenwoordigen van de vereniging bij Baanvereniging en in voorkomende andere gevallen, voorzitten van de bestuursvergaderingen, aanspreekpunt voor vertrouwenscontactpersoon en privacycoördinator. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.
  • Vrijwilligerscoördinator: de wedstrijden die we als STG Hoorn organiseren moeten natuurlijk een goede jurybezetting hebben. De vrijwilligerscoördinator regelt dit. Dit kost ongeveer 3 uur per wedstrijd. 

Daarnaast zoeken we: 

• Scheidsrechter: op dit moment zijn we afhankelijk van andere verenigingen en scheidsrechters om de wedstrijden van STG Hoorn te kunnen organiseren. STG Hoorn organiseert zes à zeven wedstrijden per seizoen.

• Vertrouwenscontactpersoon (per mei 2021): aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en trainers die zich op enig moment ongemakkelijk voelen binnen de vereniging. Liefst een slapende functie natuurlijk, maar voor de zichtbaarheid belangrijk om gemiddeld 1x per 2 maanden toch aanwezig te zijn op een training voor zichtbaarheid. 

Nieuws Overzicht