Hulp gezocht!

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar

We zoeken nog naar versterking van het bestuur! Vele handen maken tenslotte licht werk. Met een kleine tijdsinspanning van meerdere mensen kunnen alle taken goed worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat het ook nog eens leuk en gezellig is. (Er zijn bitterballen!) We hebben gemiddeld eens in de zes weken een vergadering. Meer info in dit nieuwsbericht of via: bestuur@stghoorn.nl

  • Secretaris: afhandelen van mail en post, aanspreekpunt voor ledenadministratie, abonnementen en proeftrainingen, voorbereiden vergaderingen en bijeenkomsten. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.
  • Bestuurslid communicatie/sponsoring: aanspreekpunt voor PR-commissie en sponsorcommissie. Helpt mee aan sociale media, website en nieuwsbrief. Deze taak kan door meerdere mensen worden uitgevoerd, van wie het liefst 1 iemand ook in het bestuur stapt. Dit kost ongeveer 3 uur in de week. 
  • Vrijwilligerscoördinator: de wedstrijden die we als STG Hoorn organiseren moeten natuurlijk een goede jurybezetting hebben. De vrijwilligerscoördinator regelt dit. Dit kost ongeveer 3 uur per wedstrijd. 

Daarnaast zoeken we: 

• Scheidsrechter: op dit moment zijn we afhankelijk van andere verenigingen en scheidsrechters om de wedstrijden van STG Hoorn te kunnen organiseren. STG Hoorn organiseert zes à zeven wedstrijden per seizoen. Op 6 oktober gaat er een cursus van start. Voor interesse kun je contact opnemen met Marian Has. 

• Vertrouwenscontactpersoon (man): sinds de ALV van 25 augustus 2021 is Yvonne Kuin een van onze vertrouwenscontactpersonen. Om een goed sportklimaat te garanderen, willen we naast Yvonne ook een man als VCP. De VCP'en zijn een aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en trainers die zich op enig moment ongemakkelijk voelen binnen de vereniging. 

Nieuws Overzicht