Help mee bij STG Hoorn!

 

Na alle coronaperikelen van de afgelopen tijd willen we als bestuur ook weer tijd besteden aan het besturen van de vereniging. Wil je een steentje bijdragen als vrijwilliger in het bestuur of in een commissie? Laat het ons weten! Zo kan het bestuur tijd vrijmaken voor andere noodzakelijke taken. Vele handen maken tenslotte licht werk. Met een kleine tijdsinspanning van meerdere mensen kunnen alle taken bij de vereniging goed worden uitgevoerd. Bijkomend voordeel is dat het ook nog eens leuk en gezellig is. Kom jij ons helpen? Meer info in dit nieuwsbericht of via: bestuur@stghoorn.nl

Samenwerking met anderen of spreiding van taken is mogelijk! Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen. Met drie mensen erbij kunnen we én de taken verdelen én de last van de huidige bestuursleden verlichten. We zoeken nog hulp voor de volgende functies: 

  • Tweede secretaris: afhandelen van mail en post, aanspreekpunt voor ledenadministratie, abonnementen en proeftrainingen, voorbereiden vergaderingen en bijeenkomsten. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.
  • Commissieleden communicatie/sponsoring: aanspreekpunt voor PR-commissie en sponsorcommissie. Helpt mee aan sociale media, website en nieuwsbrief. Deze taak kan door meerdere mensen worden uitgevoerd, van wie het liefst 1 iemand ook in het bestuur stapt. 
  • Vrijwilligerscoördinator: de wedstrijden die we als STG Hoorn organiseren moeten natuurlijk een goede jurybezetting hebben. De vrijwilligerscoördinator regelt dit. Dit kost ongeveer 3 uur per wedstrijd.
  • Commissieleden activiteiten: hulp bij diverse activiteiten, zoals slotavond, jubileum, extra trainingen en dergelijke. Deze taak kan door meerdere mensen worden uitgevoerd, van wie het liefst 1 iemand ook in het bestuur stapt. 
  • Vertrouwenscontactpersoon (man): sinds de ALV van 25 augustus 2021 is Yvonne Kuin een van onze vertrouwenscontactpersonen. Om een goed sportklimaat te garanderen, willen we naast Yvonne ook een man als VCP. De VCP'en zijn een aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en trainers die zich op enig moment ongemakkelijk voelen binnen de vereniging. 
Nieuws Overzicht