Van het bestuur

Beste leden, ouders, trainers en vrijwilligers,

 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het coronavirus verstrekkende gevolgen heeft gekregen. Het spreekt vanzelf dat STG Hoorn zich aan de richtlijnen van de RIVM en de overheid houdt. Dit betekent dat de eerder geplande activiteiten zoals vergaderingen en bijeenkomsten voor bijvoorbeeld informatie over de zomertrainingen en de slotavond niet door mogen en zullen gaan. In ieder geval tot en met 6 april, maar wij sluiten niet uit dat deze maatregelen langer van kracht zullen zijn.

Omdat nu nog niet bekend is hoe de epidemie zich zal ontwikkelen en wat de bijbehorende maatregelen vanuit de overheid zullen zijn, kunnen wij voorlopig ook nog geen nieuwe datum vaststellen. Wij rekenen hiervoor op jullie begrip.

 

Als bestuur hebben wij regelmatig telefonisch of via de app overleg over nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen voor de vereniging. Wij zullen jullie via de website, nieuwsapp en nieuwsbrief op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen. Wij wensen jullie de komende tijd veel gezondheid toe en hopen jullie bij de zomertrainingen weer te mogen zien.

 

Het bestuur van STG Hoorn:

Serge van Toorenburg, Sietse Postmus, Yvonne Kuin, Sjors Leek, Marian Has, Sandy Knap, Wanda van der Gragt

bestuur@stghoorn.nl

Nieuwsbrief De Braam Overzicht