Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 5 juni was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag en de begroting zijn vastgesteld. Er zijn ook nog een paar belangrijke besluiten genomen.

  • Marian Has en Michael van Beek zijn afgetreden als bestuurslid, Fie van Onna is verkozen als bestuurslid schoonrijden.
  • De contributie voor de zomerleden wordt voor alle leeftijden € 45 vanaf het seizoen 2025/2026.
  • De nieuwe gedragscode is vastgesteld.

Het verslag en de definitieve documenten worden na vaststelling in de bestuursvergadering binnenkort gedeeld.

Nieuws Overzicht