Nieuwe vrijwilligers gezocht/gevonden

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar

Met dank aan Anja Nouwen en Sietse Postmus worden de functies van penningmeester en wedstrijdsecretaris vooralsnog ingevuld. Maaike Has en Ellen Huizinga nemen de taken van interclubwedstrijden en abonnementenadministratie over van Eliane van Toorenburg, Ellen van Beek en Anita Huisman. We zijn heel blij dat we voor deze functies nieuwe vrijwilligers hebben kunnen vinden! Maar er zijn ook nog functies die we moeten invullen voor het winterseizoen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit zeven personen. We hebben gemiddeld eens in de zes weken een vergadering. Bij de ALV zullen drie van de huidige bestuursleden aftreden en we willen graag de huidige sterkte van het bestuur behouden om de continuïteit van de vereniging te waarborgen! We zoeken nog dringend naar: 

• Vrijwilligerscoördinator: de jurycoördinator regelt dat bij de wedstrijden die STG Hoorn organiseert een complete jurybezetting is. Dit kost ongeveer 3 uur per wedstrijd en er zijn 6 à 7 wedstrijden.

• Secretaris: afhandelen van mail en post, aanspreekpunt voor ledenadministratie, abonnementen en proeftrainingen, voorbereiden vergaderingen en bijeenkomsten. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.

• Scheidsrechter: op dit moment zijn we afhankelijk van andere verenigingen en scheidsrechters om de wedstrijden van STG Hoorn te kunnen organiseren.

Nieuwsbrief De Braam Overzicht