Hulp gezocht!

Hulp gezocht

Binnen STG Hoorn is nog een aantal functies die we moeten invullen voor het aanstaande winterseizoen. We zoeken twee enthousiaste bestuursleden die willen meedenken en helpen om de vereniging vooruit te helpen. We hebben gemiddeld eens in de zes weken een vergadering. Omdat we de taken verdelen ben je niet heel veel tijd kwijt aan het bestuurswerk. Heb je vragen? Vraag het aan een bestuurslid! bestuur@stghoorn.nl

 

We zoeken nog dringend naar: 

 

  • Vrijwilligerscoördinator: de jurycoördinator regelt dat bij de wedstrijden die STG Hoorn organiseert een complete jurybezetting is. Dit kost ongeveer 3 uur per wedstrijd en er zijn 6 à 7 wedstrijden.
  • Secretaris: afhandelen van mail en post, aanspreekpunt voor ledenadministratie, abonnementen en proeftrainingen, voorbereiden vergaderingen en bijeenkomsten. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.
Nieuwsbrief De Braam Overzicht