Algemene Ledenvergadering 2020

Op woensdag 9 september werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Uiteraard door de geldende coronaregels op een iets andere wijze dan gebruikelijk en ook nog eens later in het seizoen. Tijdens de vergadering zijn Sietse Postmus, Yvonne Kuin en Wanda van der Gragt afgetreden als bestuurslid en is Anja Nouwen toegetreden tot het bestuur. Daarnaast werd de nieuwe kleding besproken. Deze is inmiddels besteld, maar het is mede dankzij de coronarestricties op dit moment nog niet bekend wanneer deze geleverd kan worden. Het goedgekeurde jaarverslag 2019/2020 en het concept-verslag van de ALV zijn terug te vinden op de website.

Nieuwsbrief De Braam Overzicht