Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar

We zoeken nog versterking! Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf personen. Ideaal is dat niet, want liefst bestaat het bestuur uit zeven personen. We hebben gemiddeld eens in de zes weken een vergadering. We willen graag de huidige sterkte van het bestuur behouden om de continuïteit van de vereniging te waarborgen!

 

  • Voorzitter (per mei 2021): vertegenwoordigen van de vereniging, voorzitten van de bestuursvergaderingen. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.

 

  • Secretaris: afhandelen van mail en post, aanspreekpunt voor ledenadministratie, abonnementen en proeftrainingen, voorbereiden vergaderingen en bijeenkomsten. Dit kost ongeveer 2 uur in de week.

 

  • Vrijwilligerscoördinator: zorgen voor voldoende vrijwilligers bij activiteiten en juryleden bij wedstrijden. Dit kost ongeveer 3 uur per wedstrijd. Meer info en aanmelden: bestuur@stghoorn.nl.

 

  • Vertrouwenscontactpersoon (per mei 2021): aanspreekpunt voor leden, vrijwilligers en trainers die zich op enig moment ongemakkelijk voelen binnen de vereniging. Liefst een slapende functie. Voor de zichtbaarheid is het goed om gemiddeld 1x per 2 maanden aanwezig te zijn op een training.

 

Nieuwsbrief De Braam Overzicht