Van het bestuur

We mogen weer schaatsen! Natuurlijk hebben we sinds eind november niet helemaal stilgezeten, toch was het voor veel leden lastig om op de alternatieve uren te komen schaatsen. Gelukkig kunnen we nu weer op onze vertrouwde uren terecht. De hoogste tijd! 

 

Al met al hebben we een flinke periode op onze tanden moeten bijten. Voor de gemiste trainingsuren zijn verschillende vormen van compensatie in overweging. Daarover hopen we iedereen in de nabije toekomst te kunnen informeren.

 

Na alle coronaperikelen van de afgelopen tijd hopen we nu ook weer tijd te kunnen besteden aan het besturen van de vereniging. Met een bestuur van slechts vier personen is het soms lastig, omdat de lopende zaken natuurlijk ook afgehandeld moeten worden. Wil je een steentje bijdragen als vrijwilliger in het bestuur of in een commissie? Laat het ons weten! Alle beetjes helpen. Mail naar bestuur@stghoorn.nl

 

Het bestuur van STG Hoorn

Sjors Leek (voorzitter)

Sandy Knap (secretaris)

Anja Nouwen (penningmeester)

Marian Has (bestuurslid activiteiten)

 

Nieuwsbrief De Braam Overzicht