Van de vertrouwenspersoon: Yvonne Kuin

Vertrouwenspersoon Yvonne Kuin

In de loop van afgelopen jaar heb ik de taak van Jacqueline Schouten overgenomen. Hartelijk dank aan Jacqueline voor het behartigen van deze taak tot dusverre. Inmiddels heb ik wat inspiratiesessies van de KNSB gevolgd over dit vakgebied en ga ik nog een cursus hiervoor volgen, zodat ik weet wat de bedoeling is en hoe te handelen in het geval er meldingen binnen komen. Verder heb ik ook plannen om het traject op te pakken over de VOG voor trainers en vrijwilligers. De aanvraag hiervoor is lastig, maar met hulp van bestuur en KNSB moet hieruit te komen zijn. 

 

Hoop ook nog op de aanmelding van een mannelijke collega in deze functie, omdat dat in bepaalde gevallen drempel verlagend werkt, bovendien weten twee meer dan een. Overigens om een misverstand weg te nemen, de vertrouwenspersoon gaat niet alleen over grensoverschrijdend seksueel gedrag, maar ook over allerlei andere zaken zoals wrijvingen tussen trainers en rijd(st)ers, rijd(st)ers onderling, bestuur en rijd(st)ers of bestuur onderling.

 

Zie jullie misschien tijdens de ALV en anders op het ijs. Daar ben ik doorgaans op de maandagavond op of rond het ijs te vinden tijdens het tweede trainingsuur en bij de langebaanwedstrijden van de senioren op en rond het ijs en bij de jeugdwedstijden vaak in de juryruimte. Kun, wil of durf je mij niet persoonlijk aan te spreken een mailtje naar vertrouwenspersoon@stghoorn.nl kan altijd.

 

Nieuwsbrief De Braam Overzicht