Reglementen STG Hoorn

Zoals elke vereniging heeft ook STG Hoorn de nodige reglementen. Via de onderstaande knop kunt u onder andere de statuten, het kledingreglement, het wedstrijdreglement etc. downloaden. Ieder lid dient zich hieraan te houden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2023 zijn nieuwe statuten aangenomen. Zodra deze door de notaris zijn bekrachtigd, zullen deze hier worden opgenomen. 

Downloads: